News

Mar 14, 2024

Muutoksia liikennevakuutuslakiin


Liikennevakuutuslakia ollaan muuttamassa niin, että moottoriurheilukilpailuissa ja kilpailuun tähtäävässä harjoittelussa kuljettajan henkilövahinkoja ei korvattaisi.

Liikennevakuutuslakiin on EU-direktiiviin perustuen tekeillä muutoksia liikennevakuutuksen kattavuuteen moottoriurheiluradoilla tapahtuvassa kilpaurheilussa ja kilpailuun tähtäävässä harjoittelussa. Hallituksen esityksessä ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.5.2024.

Seuraa aiheeseen liittyvää uutisointia, jotta tiedät ratapäivälippua ostaessasi mitä uuden lain myötä vakuutusturvassasi mahdollisesti muuttuu.


Previous page: Modules
Next page: Menu Manager