News

May 11, 2019

Polttoaineiden säilytys


Lue Alastaron radan tiukennetuista vaatimuksista polttoaineiden säilytyksen ja tankkauksen suhteen.

Alastaron moottoriradalta on ohjeistettu polttoaineen säilytys niin, että kanisterit tulee säilyttää autossa tai peräkärryssä. Jos kanistereita säilytetään maassa, asfaltoitu alue mukaanlukien, ne tulee olla astioissa, joiden vetoisuus on suurempi kuin kanisterien tilavuus. Suorassa auringon valossa kanistereita ei saa säilyttää.

Kun ajoneuvoja huolletaan, mukaan lukien tankkaaminen, se on suoritettava läpäisemättömän alustan päällä. Ratayhtiö on teettänyt moottoripyörille omia alustoja, joissa on reunus siltä varalta, että nesteitä läikkyisi tankkausalustalle. Tankkausalustoja on ostettavissa 50 euron hintaan.

Varikkoalueen reunoilla asfaltoitua aluetta on suurennettu, jotta ei ole tarvetta pysäköidä ajoneuvoja asfaltoidun alueen ulkopuolelle.


Previous page: Modules
Next page: Menu Manager